„Ami ugyanis nem látható belőle: az örök hatalma és istensége, az a kozmosz teremtésétõl fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható.” Rómaiakhoz írt levél 1:20

 

Bár ez az oldal elsősorban az amatőrcsillagász és egyéb fotós munkáim publikálására hoztam létre, nem érdemes leplezni, hogy emögött a kikapcsolódás mögött egy személyes hitéleti aspektus is erős. Ezért ebben az almenüben – hisz az oldal a nevem alatt fut – azt tartom hitelesnek, ha ez is látható. Ugyan a kiüresedett vallást, mint keretrendszert sokszor inkább problémának gondolom, egyes részeit akár szomorúsággal is figyelem, az Istent érintő rész nagyon vonz. A személyes megtapasztalásom a bibliai kinyilatkoztatás világnézetén belül élem meg.

Beszélgetések a Bibliáról, a hitéletről a csillagászat vonatkozásában is.

Keresztmetszet - mélyinterjúk a társadalom minden rétegéből

A beszélgetés két részből áll: már az első részben levő asztrofotográfiával kapcsolatos pontok is megfelelően alaposak, a beszélgetőtársam Steiner József megtisztelt azzal, hogy komolyan átgondolt, felkészült kérdéseket tett fel. És ugyanígy a második részben viszont a mélyebb hitről, a konfliktusokról, az elmúlt évek kihívásairól beszélgettünk és ezt is hasonló mélységekben. Meg a végén két percben a betlehemi csillagról, de azt a másikban sokkal jobban kifejtettem…

Kereszt-rejtély - adventi különkiadás

Ebben a közvetítésben számomra két kedves terület – a vallástörténet és a csillagászat – metszetében beszélgetünk a karácsonyt érintő történelmi és természettudományos érdekességekről.

Az első adásban az időszámításunk pontatlanságáról (mikor születhetett valóban Jézus), illetve a betlehemi csillag néven ismert jelenségről (mi lehetett, mi nem lehetett) diskurálunk. A második részben a korábban elkezdett csillag témát kerekítjük le, majd beszélgetünk a keleti bölcsekről és magáról Heródesről is. A harmadik, befejező adásban Jézus pontos születésének napjáról, a december 25 eredetéről, a karácsonyfáról, de ami a legfontosabb: az örömhírről beszélgetünk. És egy dalunk is van a végén…

Almádi hangok - podcast

Ebben a beszélgetésben az első öt perc szokásos kérdéseit letudva a tudományos hátterű asztrofotográfián át a hitéleten és az istenkeresésen keresztül egészen a Fényes család eredetéig jártatta velem be a témákat Vincze Eszter. A teljes anyag a jobb felső sarokban levő három vonalra kattintva, vagy ide bökve érhető el.

Ritkán írok dalokat. Ez a néhány alább született az elmúlt években, de mindegyik konkrét, személyes megéléshez köthető. Tündi pedig mindig velem van ezekben az énekekben a nagyszerű énehangjával.

Logosz

Idén ezzel a posttal kívánok mindenkinek áldott év végét. Manapság már csak kisjézus, meg angyalka (vagy még ez sem) szintjén van a mondanivaló, miközben az evangélium Logosza sokkal intelligensebb üzenet. Ezért némiképp ellenpontozva írtam ezt a dalt – gyakorlatilag János evangéliuma első versének a szövegére építve. Tündi pedig leült mellém a számítógép mellé és segített elénekelni. A dallam egyszerű, de az evangélium üzenete is egyszerű. Az űrfotók, amiket a képeimből alá válogattam azok, amik leginkább illeszkednek a mondanivalóhoz. Mert szerintem a kozmosz mérhetetlen nagysága éppúgy dicsőíti a teremtőjét, mint a kis ember egy gitárral a Földön. Ha valakinek van kedve, kicsit halkítsa le maga körül a világot, nyissa meg és hallgassa meg, akár ossza meg, ez az én karácsonyi üdvözletem.

Dávid tánca kislemez

Az alább meghallgatható felvételek a Tündi számára írt kislemezről származnak.

  • Ének: Tündi.
  • Dalszerzés (szöveg, zene), klasszikus gitár: Lóránd
  • Vokál, szólamok: Bögös Edit.
  • Lead gitár: Gyárfás István (aki a hangszereléshez is rengeteget tett hozzá)
  • Basszusgitár: Zámbó Róbert
  • Billenytűk: Révész Celesztin
  • Dob: Hidász Tamás

Zarándokének

Az alábbi felvételek nem a saját közösségemben készültek, vendégként hívtak meg egy-egy alkalomra. Bár pulpituson állva beszélni nagyon megtisztelő, igazából nem teljesen az én világom. A beszélgetések közelebb állnak hozzám, mint a prédikációk. Tükör által, homályosan látunk, de a jelenlegi ismereteim alapján ezek a lenti gondolatok helyénvalóak. Persze meglátjuk majd 10 év múlva – visszatekintve.

Igehirdetés: Krisztus keresztjének ereje (2022)

“Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, “

Igehirdetés: Megbocsátás (2022)

“Öltözzétek fel tehát mint Istennek választottai, szentek és szeretettek a könyörületes belsőt, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést, viseljétek el egymást és bocsássatok meg egymásnak.”

Igehirdetés: Harcos (2021)

“Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta.”

Igehirdetés: Isten jelenléte (2021)

“Hívlak s bátorítalak titeket testvérek, az Isten irgalmára: szánjátok oda a testeteket Isten számára élő, hibátlanul tiszta áldozatul, ami megnyeri a tetszését. Ez legyen a ti ésszerű, igei szolgálatotok. És nehogy ugyanarra a mintára formálódjatok, mint ez a világkorszak. Hanem értelmetel megújulásával alakuljatok át úgy, hogy kipróbáljátok, mi az Isten akarata, mi az ami nemes, hasznos és jó, mi az, ami megnyeri a tetszését és mi az, ami beteljesült, tökéletes…”

Igehirdetés: Isten embere (2021)

“Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Íme, Istenetek bosszúra jő, az Isten, aki megfizet, Ő jő, és megszabadít titeket! (…) Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben. És tóvá lesz a délibáb.”

Igehirdetés: a megalkuvás nélküli minta (2021)

Nehéz a ma élő hívőknek ebben az egyre furcsább világban eligazodni, a mostani korszellemnek bölcsen és józanul ellenállni. Emberi okoskodás már nem látszik elegendőnek. Jézus mintája – aki szintén nehéz időkben élt – ugyanakkor felüdítő. Az igehirdetés az Ő útjára, az ő példájára támaszkodik, szorosan végig követve Jézust az ebben a tekintetben két különösen fontos pillanatában. Utazás a szamáriai asszony kútjától a kaphernaumi zsinagógáig.

Igehirdetés: Királyok királya (2020)

Jézusról.

Igehirdetés: A személyes életút 4 - Simon Péter története (2020)

Jézus és Péter kapcsolata egyfajta önmagába visszatérő történet. Jézus, aki ugyanazokkal a mondatokkal indítja el ezt a felkavaró néhány évet, mint amivel búcsúzik Pétertől. Ám köztük elhangzott szavak az első találkozáskor és az utolsókor mennyire mást jelentenek már.

Igehirdetés: A személyes életút 3 - küzdelmek, szenvedés, felszabadulás (2020)

A küzdelmek és a szenvedés ritkán vonzó prédikáció téma a mai – elsősorban élménykereső – kereszténységben. Ugyanakkor az egész krisztusi üzenet át van itatva azzal az alapgondolattal, hogy ez az út vele nem lesz komfortos – és akkor még nagyon árnyaltan fogalmazunk. Ám szerintem van lehetőség felülkerekedni a küzdelmeket körüllengő aggodalmon, vagy épp kétségbeesésen – bátran fordulva ahhoz, aki a szívek vizsgálója.

Igehirdetés: A személyes életút 2 - életelhívás (2019)

Az Istenben megélhető személyes életelhívás megtalálásának szükségességéről, amit kikerülhetetlenül és szükségszerűen ölel körbe az önátadás.

Igehirdetés: A személyes életút 1 - a félreértett áldás (2019)

A félreértett áldásról, a hitéletben való felnőtkor öröméről (ami merőben más, mint a megtérés öröme), próbákról és felfrissülésről.